Kirke Alle 9, 6400 Sønderborg

Substitutliste

Meld venligst tilbage til Find Rotvel, hvis du ønsker at komme på substitutlisten, eller hvis listen indeholder fejl.

Opdateret 21. september 2018

NavnTelefonTorsdag BlåTorsdag Rød
Connie Lott med Flemming Lott20 91 29 45 - 61 67 12 45XX
Edith Balle61 60 47 06XX
Ejvind Thomsen43 90 62 85 - 51 90 48 30X
Eva Sommer21 46 13 14XX
Frede Gissel40 43 19 60XX
Helga Damgaard74 47 12 88 - 61 27 56 81XX
Helge Hansen74 40 73 46X
Holger Andsager22 76 73 23XX
Inger Christensen74 43 40 83X
Karen Margrethe Christensen38 74 05 49XX
Kjeld Jensen74 44 90 05X
Knud Albrechtslund74 41 57 73X
Lars Rasmussen30 56 46 14X
Maja Brauner74 43 21 61 - 23 97 55 43X
Marianne Truelsegaard2096 0512XX
Mogens Kirkeby30 11 60 12XX
Sonja Jacobsen41 42 50 68X
Ulla Jensen22950354xx
Aase Niemann28 78 03 30xx