Kirke Alle 9, 6400 Sønderborg, Telefon: 74433184
Kirke Alle 9, 6400 Sønderborg, Telefon: 74433184

Betaling for sæson 2018-2019

Opdateret den 8. maj 2018

Når du spiller: Hver 14. dag Hver uge Oftere
Normale medlemmer 940 kr. 1240 kr. 1440 kr.
Normale medlemmer, der betaler kontingent
til DBF i en anden klub
700 kr. 1000 kr. 1200 kr.
Juniorer
(maks. 25 år ved sæsonstart)
620 kr. 620 kr. 620 kr.
Begynderundervisning onsdag aften incl. undervisningshæfter 1 + 2. - 1240 kr. -
Fortsætterundervisning onsdag. Oven i kontingentet skal regnes med ca. 300 kr. til hæfter 3 + 4. - 1240 kr. 1440 kr.
Passive medlemmer betaler 440 kr.

Beløbet bedes indbetalt senest den 1. juli 2018. Husk at angive afsender og hvad betalingen skal dække.

Betaling kan kun ske ved overførsel til klubbens konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551, Konto nr. 6706282