Gerlachsgade 5E,2. sal, lokale 211-215, 6400 Sønderborg

Betaling for sæson 2019-2020

Opdateret den 7. maj 2019

Når du spiller: Hver 14. dag Hver uge Oftere
Normale medlemmer 700 kr. 1000 kr. 1200 kr.
Normale medlemmer, der betaler kontingent
til DBF i en anden klub
460 kr. 760 kr. 960 kr.
Juniorer
(maks. 25 år ved sæsonstart)
500 kr. 500 kr. 500 kr.
Begynderundervisning onsdag aften. Oven i kontingentet skal regnes med ca. 250 kr. til hæfter 1 + 2. . - 750 kr. -
Fortsætterundervisning onsdag. Oven i kontingentet skal evt. regnes med ca. 250 kr. til hæfter 3 + 4. - 1000 kr. 1200 kr.
Passive medlemmer betaler 440 kr.

Beløbet bedes indbetalt senest den 1. juli 2019. Husk at angive afsender og hvad betalingen skal dække.

Betaling kan kun ske ved overførsel til klubbens konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551, Konto nr. 6706282