Kirke Alle 9, 6400 Sønderborg

Set og sket

Generalforsamling den 6. maj 2019

Den årlige generalforsamling var godt besøgt og blev afholdt i god ro og orden. mere

Årets gode nyhed var at Kommunen endelig har fritaget klubben for at betale husleje for klublokalerne. Det resulterede i at alle kontingentsatser for fremtiden bliver nedsat med 240 kr.

Generalforsamlingen blev som sædvanligt afsluttet med en bridgeturnering. B-rækken blev vundet af Lone Linnebjerg/Jens-Erik Buch-Larsen og A-rækken blev vundet af Karl Bo Jensen/Søren Homann.

mindre

Billeder/Generalforsamling_2019/IMG_2045.JPG

Se alle billeder

Billeder/Kortsymboler/D.gif

Dybbølturnering den 28. april 2019

For tiende gang afholdt Enigheden Dybbølturneringen i de prægtige omgivelser i Riddersalen på Sønderborg Slot. I år ovenikøbet med Kongeskibet liggende lige udenfor vinduerne. mere

Der var tilmeldt 36 par, hvoraf halvdelen var udenbys. Efter en vanskelig start uden strøm på grund af kortslutning blev der spillet kvalifikation om formiddagen og i styrkeopdelte rækker om eftermiddagen.

Resultatet af anstrengelserne blev flotte placeringer til spillere fra Enigheden. A-rækken blev vundet af Jan Åkerlind og Peter Morville og i både B-rækken og C-rækken opnåede klubben en 2. plads til henholdsvis Susanne Nielsen/Leif Aas Andersen og Tove Steensgaard/Henrik Steensgaard.

mindre

Billeder/Sonderborg_Slot_2019_04_28/20190428_181923.jpg

Se alle billeder

Billeder/Kortsymboler/H.gif

Sæsonafslutningen den 26. april 2019

Sæsonafslutningen blev som sædvanlig et hyggeligt og godt besøgt arrangement. Efter et let traktement (tak til Karl Bo og medhjælpere) var der præmieoverrækkelser til de glade vindere og lodtrækning om en stor vingave blandt dem, der ikke vandt. mere

Uafhentede præmier venter i klubben på de rette ejere.

Efter præmieoverrækkelserne spilledes som traditionen byder en bridgeturnering, hvor A-rækken blev vundet af Karl Bo Jensen og Peter Christensen, mens B-rækken blev vundet af Gunnar Nielsen og Jens-Erik Buch-Larsen.

mindre

Billeder/Saesonafslutning_2019_04_26/IMG_1987.JPG

Se alle billeder

Billeder/Kortsymboler/H.gif

Champagneturnering 2018

Den 28. december afholdt Enigheden den traditionsrige og hyggelige Champagneturnering. I år deltog desværre kun 8 par hvilket måske skyldtes at tidspunktet i år var om eftermiddagen. Vinder af turneringen blev Edith Balle og Find Rotvel. mere

Tak til Frank og Brian for et godt arrangement.

mindre

Billeder/Champagne_2018/Edith Balle og Find Rotvel.jpg

Billeder/Kortsymboler/S.gif

AKTUELLE NYHEDER

Referat fra bestyrelsesmøde 30. august 2020

2. september 2020

Det seneste referat kan læses her.

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Sæsonen starter i de gamle lokaler

26. august 2020

Kommunen har meddelt, at flytning til kasernen foreløbig er udskudt til uge 43. Den nye sæson starter derfor op i vores vanlige lokaler på Kirke Alle. Vel mødt! mere

Også vel mødt fredag 28. august kl. 17 til afslutning af sæsonen 2019/20.

Selve renovering af Reimerskolen vil, som vi tidligere har orienteret om, foregå i etaper. Service og Ejendomme kan oplyse, at tidsplanen er rykket. Det betyder at, selve nedrivningsprojektet af bagpavilloner først kan igangsættes ultimo oktober. Selve flytningen fra Reimerskolen til kasernen bliver dermed udsat til uge 43.

mindre

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Referat fra bestyrelsesmøde 23. august 2020

24. august 2020

Det seneste referat kan læses her. Vigtige punkter fra mødet:

 • Turneringen Torsdag Blå aflyses i den kommende sæson.

Billeder/Kortsymboler/C.gif

Referat fra bestyrelsesmøde 9. august 2020

12. august 2020

Det seneste referat kan læses her. Vigtige punkter fra mødet:

 • Tilmeldingsfrist til den kommende sæson er forlænget til 21. august 2020
 • Sæsonafslutning med præmieoverrækkelser den 28. august 2020 kl. 17.

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Tilmelding til sæson 2020-2021 er nu åbnet.

1. juli 2020

Årets program for turneringer og undervisning er beskrevet i Årets folder. Forhåbentlig finder du noget der frister. mere

Bemærk at spillestedet er ændret til Kasernen, og at starttidspunktet for både Torsdag Blå og Torsdag Rød er ændret til 18.30.

Bemærk også, at mødetidspunkt for Onsdag Eftermiddag er kl. 13.30, som det plejer at være. På tilmeldingssiden er desværre angivet forkert tidspunkt.

Du tilmelder dig til klubbens aktiviteter ved at benytte dette link. Tilmeldingsfristen i år er den 1. august 2020.

Har du ikke adgang til internet kan en trykt folder hentes ved et af sommerens drop-ins i klubben og tilmelding kan ske til Jørgen Kaad tlf. 28 73 61 81 eller Tove Steensgaard tlf. 23 30 95 96

mindre

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Nyt om Drop-in

24. juni 2020

Tilmelding er ikke længere nødvendig. Bare mød op mandage kl. 18.50 og onsdage kl. 12.50. mere

Indskud er uændret 40 kr. pr. person. Juniorer under uddannelse dog kun 10 kr.. 4-klips kort koster 120 kr. og sommersæsonkort koster 250 kr.

På grund af Corona kan vi højest spille ved 12 spilleborde. Hvert spillebord vil blive sat sammen af 2 normale borde for at imødekomme afstandskrav. Der er håndsprit ved hvert bord.

Jørgen

mindre

Billeder/Kortsymboler/C.gif

Drop-in sommer 2020 i Corona'ens tegn

9. juni 2020

Kære Bridgespillere mere

Vi starter bridge igen med dropin mandage kl. 18.50 og onsdage kl. 12.50. Første gang bliver den 15. juni kl. 18.50.

De første 2 uger skal man tilmelde sig via

dette link .

Man tilmelder sig med makker! Hvis der er problem med tilmeldingem kontakt Brian: 24 62 74 24

Tilmeldingsfrister er kl. 16.00 om mandagen og kl. 10.00 om onsdagen.

Indskud: 40 kr. pr. person. Juniorer under uddannelse dog kun 10 kr.. 4-klips kort koster 120 kr. og sommersæsonkort koster 250 kr.

På grund af Corona kan vi højest spille ved 12 spilleborde. Hvert spillebord vil blive sat sammen af 2 normale borde for at imødekomme afstandskrav. Der vil blive håndsprit ved hvert bord.

På gensyn ved spillebordet

Jørgen

mindre

Billeder/Kortsymboler/D.gif

Referat fra bestyrelsesmøde 16. maj 2020

17. maj 2020

Referatet kan læses her. Vigtige punkter fra mødet:

 • Dropin i sommerperioden
 • Program for den kommende sæson
 • Præmieoverrækkelser den 28. august 2020

Billeder/Kortsymboler/D.gif

Referat af Generalforsamling 4. maj 2020 kl. 18.30

10. maj 2020

På grund af Corona foreslog klubbens bestyrelse i år at gennemføre generalforsamlingen digitalt. Da der ikke er kommet protester fra medlemmerne mod denne fremgangsmåde, er generalforsamlingen nu gennemført som foreslået. Hele referatet kan læses her.

Billeder/Kortsymboler/H.gif

Generalforsamling mandag den 4. maj 2020 kl. 18.30

22. april 2020

Kære medlemmer

Eftersom vi ikke har modtaget indsigelser, vil der blive afholdt digital generalforsamling og de relevante dokumenter sendes hermed. mere

En normal dagsorden for generalforsamlingen ville se således ud:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af budget.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
  Jørgen Kaad er på valg og genopstiller
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Jan Åkerlind og Bente Reib. Jan Åkerlind genopstiller. Bente Reib genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Britta Madsen som nyt medlem.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Corona-situationen har gjort det umuligt at afholde en normal generalforsamling, så med mindre der inden d. 4. maj 2020 kl. 18.30 er modtaget et flertal af indsigelser fra medlemmerne gennemfører bestyrelsen den digitale generalforsamling således:

Punkt 1: Kan ikke gennemføres

Punkt 2: Formandens beretning kan læses her. Bestyrelsen godkender beretningen.

Punkt 3 og 4: Regnskab, balance og budget kan læses her. Bestyrelsen godkender.

Punkt 5: Kontingent fastsættes uændret

Punkt 6: Ingen indkomne forslag

Punkt 7: Jørgen Kaad genvælges som formand for en 2-årsperiode

Punkt 8: Jan Åkerlind genvælges. Britta Madsen indvælges som nyt medlem.

Punkt 9: Flemming Koch fortsætter som revisor og Thomas Hansen fortsætter som revisorsuppleant.

Punkt 10: Udgår

På bestyrelsens vegne

Jørgen Kaad

mindre

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Vigtig information fra Bestyrelsen

2. april 2020

Den 1. april afholdt bestyrelsen møde via Skype. Hele referatet kan læses her. Vigtige punkter fra mødet:

 • Årets Generalforsamling
 • Sæsonens afslutning
 • Den nye sæson
 • Drop-in

Billeder/Corona.png

Billeder/Kortsymboler/D.gif

Dybbølturnering på Sønderborg Slot aflyses

2. april 2020

Meddelelse til alle, der har tilmeldt sig Dybbølturneringen. mere

I år har Corona desværre gjort det nødvendigt at aflyse turneringen på Sønderborg slot den 19. april 2020.

I skal selvfølgelig have jeres deltagergebyr tilbage. For at kunne gøre det har vores kasserer brug for et kontonummer.

Send derfor venligst kontonummer for den/de personer, der har betalt deltagergebyr, til klubbens kasserer:

 • TOVE STEENSGAARD
 • TLF: 23 30 95 96
 • MAIL: STEENSGAARD@TDCADSL.DK

Jørgen Kaad

mindre

Billeder/Kortsymboler/H.gif

Opdatering

27. marts 2020

DBf har nu aflyst resten af forårssæsonen. Meddelelsen fra DBf kan læses her mere

Det betyder selvfølgelig at det samme vil gælde for alle bridgeturneringer i Enigheden. Vi ved endnu ikke hvornår bridgeaktiviteterne kan starte igen. Følg med her på hjemmesiden.

Eneste lyspunkt er at DBf arrangerer to daglige turneringer på nettet. Se mere i meddelelsen fra DBf.

Jørgen Kaad

mindre

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Alle klubturneringer aflyses indtil 1. april

11. marts 2020

På grund af Corona har bestyrelsen besluttet at aflyse alle bridgeturneringer i Enigheden foreløbig indtil 1. april 2020. mere

Vi ved endnu ikke hvordan resten af forårssæsonen vil forløbe. Følg med her på hjemmesiden.

Læs Information fra DBf

Bestyrelsen

mindre

Billeder/Kortsymboler/D.gif

Torsdag Blå 12. marts aflyses

10. marts 2020

På grund af Corona har vi besluttet at aflyse Torsdag Blå den 12. marts. mere

Vi ved endnu ikke hvordan resten af forårssæsonen vil forløbe. Følg med her på hjemmesiden.

Lone og Lena

mindre

Billeder/Kortsymboler/D.gif

Kunstudstilling

Kunstudstillingerne i klublokalerne er stoppet

24. november 2019

Kunstudstillingerne i klubben er desværre stoppet, fordi arrangøren Bente Reib er rejst til København. mere

Klubben takker Bente for hendes mangeårige indsats for at gøre klublokalerne levende og afvekslende.

Hvis der findes en blandt klubbens medlemmer som kunne tænke sig at arrangere kunstudstillinger i klublokalerne, så kontakt venligst bestyrelsen.

mindre

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Lær bridge

Bridge kan spilles i alle aldre og man kan have glæde af at spille på alle niveauer fra begynder til ekspert. mere

Hvert år i september starter Enigheden et begynderkursus, som introducerer bridgespillets mange finesser. Undervisningen fortsætter resten af sæsonen med det formål, at du næste år kan komme godt i gang med en af de faste klubturneringer.

Oplysninger om kurset finder du under menupunktet Sæson-info -> Klubturneringer.

Hvis du ikke kan vente med at komme igang, så har Danmarks Bridgeforbund udviklet et læreprogram, som kan downloades fra www.dbf.dk. Søg under 'Vil du vide mere om bridge' i venstre kolonne.

Du har også mulighed for at deltage i drop-in turneringer, som arrangeres i alle ferier. Orientering om næste drop-in annonceres i rubrikken 'Aktuelle meddelelser'

mindre

Billeder/Kortsymboler/D.gif

Lyst til at spille?

Er du interesseret i at spille bridge, så tilbyder klubben flere muligheder: mere

Spil i en eller flere klubturneringer

Under menupunktet 'Sæson-info' finder du alle oplysninger om den kommende sæson: Tidspunkter, priser, tilmelding med mere . Oplysningerne opdateres i maj måned.
Hvis du gerne vil spille fast i en klubturnering, men mangler en makker, så kan du blive skrevet på vores 'Makker søges'-liste. Kontakt Find Rotvel. Når turneringerne arrangeres i august måned, forsøger vi at finde en passende makker.

Deltag i drop-in-turneringer

I skoleferierne arrangeres drop-in-turneringer, hvor alle kan deltage. Det er ikke nødvendigt at have en makker med. Hjemmesiden oplyser, hvornår der er drop-in.

Meld dig som substitut

Klubben opretholder en substitutliste, så medlemmer der er på ferie eller bliver syge kan finde en erstatning. Kontakt Find Rotvel.

mindre

Billeder/Kortsymboler/S.gif

Klubbens aktiviteter

Fra først i september til midten af april arrangeres faste turneringer på ugedagene mandag, onsdag og torsdag. Programmet kan ses under menupunktet Sæson-info. Du kan spille på alle niveauer fra begynder til avanceret. mere

I sommermånederne og i ferier arrangeres drop-in turneringer, hvor alle kan deltage.

Hvert år arrangerer klubben nogle af de indledende runder i DM for bridgespillere

Og sidst men ikke mindst har vi nu i mange år arrangeret den store Dybbølturnering på Sønderborg Slot.

mindre

Billeder/Kulturnat_2013/IMG_0573.jpg

Se alle billeder

Billeder/Kortsymboler/D.gif